ვიკიპედია:მედია მაშველი

მედია ფაილები ვიკიპედიაში

ვიკიპედიის ზოგიერთი სტატია აუდიო და ვიდეო ფაილებს შეიცავს

ვიკიპედიის ზოგიერთი სტატია აუდიო და ვიდეო ფაილებს შეიცავს. ამ გვერდის ფუნქციაა აგიხსნათ ვიკიპედიაში განთავსებული აუდიო და ვიდეო ფაილების ნახვის საშუალებები.

ვიკიპედიის მედია ფაილების დაკვრა თითქმის ყველა პერსონალურ კომპიუტერზეა შესაძლებელი. თუმცა, თქვენს კომპიუტერს საჭირო პროგრამა უნდა გააჩნდეს. თუ თქვენი კომპიუტერი ამ ფაილებს არ უკრავს ავტომატურად, მათზე დაწკაპუნების შემდეგ, ინტერნეტში არსებული უფასო პროგრამაის ჩამოქაჩვის და დაინსტალირების შემდეგ, თქვენ შეძლებთ ამის გაკეთებას.

საზოგადოდ აუდიო ფაილები იყენებენ ვორბის აუდიო ფორმატს, ხოლო ვიდეო ფაილები — ტეორა ვიდეო ფორამტს. ეს ფორმატები ჩვეულებრივად გამოყენებადი ფორმატების, აუდიო MP3-ის და ვიდეო MPEG-ის, თითქმის იდენტურია. განსხვავება იმაშია რომ ეს Ogg ფორმატები მთლიანად უფასო, გახსნილი, და დაუპატენტებელია. თუმცა, მაიკროსოფტ ვინდოუსის ოპერატიულ სისტემებს ამ ფორმატების მხარდაჭერა თავიდან არა აქვთ და მათ დასაკრავად დამატებითი პროგრამა ესაჭიროებათ (იხილეთ ქვემოთ).

ზოგჯერ აუდიო ფაილები MIDI ფორმატს იყენებენ (.MID და .MIDI გავრცობით). MIDI ფორმატის დაკვრა ჩვეულებრივ დამატებითი პროგრამის გარეშეა შესაძლებელი.ვიდეო და აუდიო ფორმატების ვიკიპედიაში გამოყენებად ფორმატებში გადაყვანისთვის იხილეთ ვიკიპედია:მედია.