სექსოლოგია (ლათ. sexus — სექსი; ბერძ. λόγος — მოძღვრება) — მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ადამიანის სექსუალობას, მის როგორც ნორმალურ, ასევ გვერდით მხარეებს (ცნობილს, როგორც პარაფილია).

თანამედროვე სექსოლოგია არის მულტიდისციპლინებული შესწავლის დარგი, რომელშიც გამოიყენება მეთოდები მთელი რიგი მომიჯნავე დისციპლინებისა: ბიოლოგია, მედიცინა, ფსიქოლოგია, სტატისტიკა, ეპიდემოლოგია, პედაგოგიკა, სოციოლოგია, ანტრაპოლოგია, და ზოგჯერ კრიმინალისტიკაც.