სენაკის მაზრა — ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული რუსეთის იმპერიაში, ქუთაისის გუბერნიის შემადგენელი ნაწილი. ცენტრი — სენაკი. სენაკის მაზრა შეიქმნა 1867 წელს, გაუქმებული სენაკის ოკრუგის ნაცვლად. იყოფოდა აბაშის, მარტვილისა და ძველი სენაკის უბნებად. გაუქმდა 1930 წელს.

ლიტერატურა

რედაქტირება