სელჩუკიდები — ოღუზთა თურქული დინასტიის სულთანები. სახელი მომდინარეობს ტომის მეთაურის სელჩუკის (თურქულად Selçuk, არაბულად Saljūq, სპარსულად Saljūqiyān) სახელისაგან, რომელიც ცხოვრობდა X-XI საუკუნეების მიჯნაზე. სელჩუკიდები მართავდნენ სხვადასხვა სახელმწიფოებს ახლო და შუა აღმოსავლეთში XI-XIV საუკუნეებში, კერძოდ:

სელჩუკთა სახელმწიფოს ცნობილი მმართველები იყვნენ: თოღრულ-ბეგი (1038-1063), ალფ-არსლანი (1063-1072), მალიქ-შაჰი (1072-1092) და სხვები.