საღამო (მრავალმნიშვნელოვანი)

საკუთარი სახელი საღამო შეიძლება აღნიშნავდეს: