ტერმინს „სარგის ჯაყელი“ აქვს სხვა მნიშვნელობებიც, იხილეთ სარგის ჯაყელი.

სარგის II ჯაყელისამცხის (მესხეთის) მმართველი 1306-1334 წლებში, სამცხის სპასალარი, ბექა I-ის ძე. მამის მმართველობის დროს თავი გამოიჩინა რუმის თურქების შემოსევათა წინააღმდეგ ბრძოლაში. ქართველთა ლაშქარმა მისი მეთაურობით ვაშლოვანთან დაამარცხა თურქები, რომელთაც აზატ მოსე მეთაურობდა. მის დროს სამცხე აღმოსავლეთ საქართველოს მეფის მეშვეობით ემორჩილებოდა ილხანთა სახელმწიფოს.

სარგის II
სამცხე-საათაბაგოს ათაბაგი
მმართ. დასაწყისი: 1306
მმართ. დასასრული: 1334
წინამორბედი: ბექა I
მემკვიდრე: ყვარყვარე I
გარდ. თარიღი: 1334
შვილები: ყვარყვარე I
დინასტია: ჯაყელები
მამა: ბექა I
დედა: მარინე

ვახუშტის ცნობით, სარგის II-ს გიორგი V ბრწყინვალემ ათაბაგობა და ამირსპასალარობა უბოძა.

ლიტერატურა რედაქტირება

წინამორბედი:
ბექა I
სამცხის ათაბაგი
1306 - 1334
შემდეგი:
ყვარყვარე I