სარგის ჯაყელი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი სარგის ჯაყელი შესაძლოა აღნიშნავდეს ერთ–ერთს ამ პიროვნებათაგან: