პროტეროზოური ეონი

დრო (ეონი) ჯგუფი (ერა) სისტემა (პერიოდი) ≈ ასაკი (მლნ. წ. წ.)
წინა წინა წინა უფრო ახალგაზრდა
კამბრიუ-
ლისწინა
პროტერო-
ზოური
Neoprotero-
zoikum
Ediacarium 542–630    
Cryogenium 630–850    
Tonium 850–1000    
Mesoprotero-
zoikum
Stenium 1000–1200    
Ectasium 1200–1400    
Calymmium 1400–1600    
Paläoprotero-
zoikum
Statherium 1600–1800    
Orosirium 1800–2050    
Rhyacium 2050–2300    
Siderium 2300–2500    
არქეული Neoarchaikum 2500–2800    
Mesoarchaikum 2800–3200    
Paläoarchaikum 3200–3600    
Eoarchaikum 3600–3800    
Hadaikum   3800–4700    

პროტეროზოური ეონი (ბერძნ. πρότερος — უფრო ადრეული და ბერძნ. ζωή —სიცოცხლე), დედამიწის ქერქის შრეთა სტრატიგრადიული სკალის ერთ-ერთი ეონი. მოსდევს არქეულ ეონს და წინ უსწრებს ფანეროზოურ ეონს. პროტეროზოური ეონის ხანგრძლივობა 2000 მლნ. წელიწამდეა. პროტეროზოური ეონის ქანები მოიცავს კამბრიულისწინა წყებების უდიდეს ნაწილს. გამოყო ინგლისელმა გეოლოგმა ა. ს. სეჯუიკმა 1887 წელს. პროტეროზოური ჯგუფის ზედა ნაწილი ყოფილ სსრკ-ში რიფეული კომპლექსის სახელითაა ცნობილი.

ლიტერატურა

რედაქტირება