პონტოსი(ბერძნ.) ზღვის განმასახიერებელი ღმერთი, რომელიც შვა გეამ. იგი უმამოდ დაიბადა. გეასა და პონტოსის შვილებად ასახელებენ: ნერევსს, თავმასს, ფორკისს, კეტოსა და ევრიბიეს. ოლიმპიურ პანთეონში პონტოსს მეორეხარისხოვანი ადგილი ეკავა.