„პარიზის სამეფო“ ეწოდება 511-567 წლებში არსებულ ერთ-ერთ ფრანკონულ სამეფოს, რომელიც მეროვინგების მიერ ხლოდვიგ I-ის სამეფოს სამემკვიდრეო ნაწილებად დაყოფის შედეგად წარმოიშვა. ავსტრაზიამ, ბურგუნდიამ და ნოისტრიამ შეძლეს საკუთარი იდენტურობის ჩამოყალიბება, რაც ვერ შეძლეს პარიზმა და ორლეანმა.

პარიზის მეფეები იყვნენ რედაქტირება