პალესტინა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

პალესტინა შეიძლება აღნიშნავდეს: