სხვა მნიშვნელობებისთვის იხილეთ ოძრხე (მრავალმნიშვნელოვანი).

ოძრხოსილეონტი მროველის ცნობით, ქართველ ხალხთა ერთ-ერთი ეთნარქი.

ქართლის ცხოვრება რედაქტირება

ლეონტი მროველი წერს:

ოძრჴოსს მისცა ტასისკარითგან ვიდრე სპერის ზღუამდე, ქუეყანა კლდოვანი. ამან ოძრჴოს აღაშენა ორნი ციხე-ქალაქნი: ოძრხე და თუხარისი.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

ლიტერატურა რედაქტირება