ოძრხე (მრავალმნიშვნელოვანი)

ოძრხე შეიძლება აღნიშნავდეს შემდეგს: