ორბელიანი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ორბელიანი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: