სხვა მნიშვნელობებისთვის იხილეთ ორბელიანი.

ერასტი ვახტანგის (ორბელი) ძე ორბელიანი (გ. 21 ოქტომბერი, 1731) — ქართლის ბოქაულთუხუცესი 1684–1703, მდივანბეგი 1704-დან, საორბელოს უფროსი, XVIII საუკუნის 20-იანი წლების დასაწყისიდან. 1723 წლიდან, ოსმალეთის მიერ ქართლის დაპყრობის შემდეგ, ოსმალთა სამსახურში იყო და იბრძოდა ოსმალეთის მხარეძე კახთა მეფის კონსტანტინეს წინააღმდეგ. 1727 ოსმალებმა დანიშნა ქვემო ქართლის გამგებლად.

ლიტერატურა რედაქტირება

  • ლორთქიფანიძე ი., ქვემო ქართლი XVIII საუკუნის პირველ მეოთხედში, ნაწ. 3-4, თბ., 1938;
  • ჯამბურია გ., ქართული ფეოდალური ურთიერთობის ისტორიიდან, თბ., 1955;