• სახელი და გვარი - დავითი მუღალაშვილი
  • დაბადების თარიღი - 30 დეკემბერი 1982
  • საკონტაქტო ინფორმაცია: