მიკროსპოროფილი (მიკრო... და სპოროფილი) — გვიმრანაირებისა და თესლოვანი მცენარეების ფოთოლი, რომელზედაც (ან რომლის უბეშიც) წარმოიქმნება მიკროსპორანგიუმები. ფარულთესლოვან მცენარეებში მიკროსპოროფილის ჰომოლოგი არის მტვრიანა.

ლიტერატურარედაქტირება