მესამე სამყარო

მესამე სამყარო — სოციალ-ეკონომიკურად სუსტად განვითარებული სახელმწიფოების კრებითი სახელწოდება. ძირითადად მოიცავს ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკის, ახლო აღმოსავლეთის, აზიისა და აფრიკის ქვეყნებს, რომლებიც ადრე განვითარებული სახელმწიფოების კოლონიები იყვნენ.

ცივი ომის დროინდელი „სამი სამყარო“, 1975 წ.:
  მეორე სამყარო: აღმოსავლეთის ბლოკი სსრკ-ისა და ჩინეთის მეთაურობით და მათი მოკავშირეები

მესამე სამყაროს ცნება გაჩნდა ცივი ომის პერიოდში, რათა ზემოთ ნახსენები ქვეყნები გაემიჯნათ, ერთი მხრივ, განვითარებული კაპიტალისტური სახელმწიფოებისაგან („პირველი სამყარო“), ხოლო, მეორე მხრივ, კომუნისტური ბლოკისაგან („მეორე სამყარო“).

მესამე სამყაროს ქვეყნების დამახასიათებელ ნიშნებად მიიჩნევა არასტაბილური პოლიტიკური სისტემები, ეთნიკური სიჭრელე, სასაზღვრო დავები, ავტორიტარული ან ჰიბრიდული რეჟიმები და ნედლეულის მოპოვებაზე ორიენტირებული ეკონომიკები, რომლებშიც სოფლის მეურნეობა და მომპოვებელი დარგები ჭარბობს (იხ. ასევე, განვითარებადი სახელმწიფო).

ლიტერატურარედაქტირება