მაჩაბელი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი მაჩაბელი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: