ლურჯიფერთა ჯგუფის სახელწოდება. მისი ტალღის სიგრძეა 440 - 485 (ან 420 - 490) ნანომეტრი. RGB სისტემის ძირითადი ფერია.

  • ლურჯი აგავის (Agave tequilana var. weber) ფოთლებს გააჩნიათ ლურჯი ფერი. იგი გამოიყენება მექსიკური ტეკილას დამზადებაში.
  • ჭარლს ბუმბული ლურჯი ფერისაა.
ლურჯი
 — სპექტრალური კოორდინატები —
ტალღის სიგრძე 440–490 ნმ
სიხშირე ~680–610 ტჰც
 — საერთო კონნოტაციები —
ყინული, წყალი, ცა, მოწყენილობა, ზამთარი, მეფობა, ბიჭები, ყინვა, შტილი, მაგია, სიმართლე, კონსერვატიზმი (უნივერსალური), ლიბერალიზმი (აშშ), და კაპიტალიზმი
About these coordinatesAbout these coordinates
About these coordinates
— ფერის კოორდინატები —
Hex triplet #0000FF
sRGBB (r, g, b) (0, 0, 255)
HSV (h, s, v) (240°, 100%, 100%)
წყარო HTML/CSS[1]
B: ნორმალიზაცია [0–255]-თვის (ბაიტი)
  • მორფოს პეპელას აქვს „მეტალური“ ელფერი. მისი ფერი დამოკიდებულია მზეზე. პირდაპირ შუქზე მისი ფერია ლურჯი, ხოლო გაბნეულ შუქზე იისფერ-ლურჯი.

ლურჯი ფერი არის შემწყნარებელი ფერი, იგი ამშვიდებს სხეულსა და გონებას, ქმნის უსაფრთხოებისა და ნდობის ატმოსფეროს. ლურჯი ფერი არის კრეატიულობის ნიშანი, მისი გამოყენება რეკომენდებულია კლასებსა და აუდიტორიებში. ქარაქტერისტიკა: მშვიდობისკენ სწრაფვა, ჰარმონია მოყვასთან, ნდობისკენ. ლურჯი ფერი ხშირად არ უყვართ მწეველებს.

  • ლურჯი ხშირად აღნიშავს ლიბრს. ინგლისურში „black and blue“ აღნიშნავს დალურჯებულ ადგილს.
  • ძველ ეგვიპტეში ლურჯი აღნიშნავდა სიმართლეს.
    ლურჯი არის ზევსის (იუპიტერის) და ჰერას (იუნონას) ფერი.

სქოლიო რედაქტირება

  1. W3C TR CSS3 Color Module, HTML4 color keywords