მწვანე — მზის სპექტრის ერთ-ერთი ფერი. ბალახის, ფოთლის ფერი, ყვითელსა და ცისფერს შორის მდებარე. იგი სამიდან (წითელსა და ლურჯთან ერთად) ერთ-ერთი ძირითადი ფერი. პოლიგრაფიაში მწვანე მიიღება ყვითელისა და ლურჯის შერევით.

მწვანე
 — სპექტრალური კოორდინატები —
ტალღის სიგრძე ~495–570 ნმ
სიხშირე ~575–525 ტჰც
 — საერთო კონნოტაციები —
ბალახი, ფოთოლი და სხვ.
About these coordinatesAbout these coordinates
About these coordinates
— ფერის კოორდინატები —
Hex triplet #00FF00
sRGBB (r, g, b) (0, 255, 0)
წყარო წყაროს გარეშე
B: ნორმალიზაცია [0–255]-თვის (ბაიტი)

ლიტერატურა

რედაქტირება
  • ყიფშიძე ა., „ხელოვნების განმარტებითი ლექსიკონი“, თბილისი , 1985