ლიტერატურული ჟანრი

ლიტერატურული ჟანრი – ლიტერატურული ნაწარმოების კატეგორია. ყველაზე გავრცელებული ჟანრებია ეპოსი, ტრაგედია, კომედია რომანი (პროზა), მოთხრობა, ესსე, სატირა, ალეგორია, სათავგადასავლო, ისტორიული რომანი. ჟანრები ასევე იყოფა ქვე–ჟანრებად.