ისტორიული რომანილიტერატურული ჟანრი, რომელიც აღწერს მოვლენებსა და ფაქტებს ისტორიულ თემაზე. როგორც წესი, ამ ჟანრის მწერლები ცდილობენ აღწერონ ისტორიული პირების ზუსტი მანერები, ქცევები, ხასიათი, სოციალური პირობები და ამით მიიპყრონ მკითხველის ყურადღება.[1]