ლიგურია (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტოპონიმი ლიგურია შეიძლება აღნიშნავდეს: