კორეისტიკა (აგრეთვე კორეანისტიკა, ან კორეოლოგია) — დისციპლინათშორისო სამეცნიერო დარგი, რომელსაც დასავლეთის ქვეყნებში ე.წ. „არეალის მეცნიერებათა“ რიგს, ანუ გეოგრაფიულ-სივრცით მეცნიერებებს მიაკუთვნებენ.

კორეისტიკის კვლევის საგანს ფართო გაგებით კორეა წარმოადგენს, ხოლო მისი მნიშვნელოვანი თემები არის კორეელთა ქვეყანასათან დაკავშირებული ყველა საკითხის მეცნიერული შესწავლა-დამუშავება და გაშუქება; ასევე ენა, ლიტერატურა, ისტორია, ხელოვნება, და საერთოდ კორეის კულტურა.

სინოლოგიასა და იაპონოლოგიასთან ერთად კორეისტიკა წარმოადგენს აღმოსავლეთაზიისმცოდნეობის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილს.

კორეისტიკა ჩაისახა კორეაში მოღვაწე ევროპელი ქრისტიანი მისიონერების საქმიანობის შედეგად.

1991 წლიდან კორეისტიკის შესწავლა მიმდინარეობს თბილისის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტში.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება