კილოკავი — საერთო-სახალხო ენის ტერიტორიული სახესხვაობა. დიალექტზე (კილოზე) მცირე ერთეული. გავრცელებულია შედარებით მცირე ტერიტორიაზე. კილოკავები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან ფონეტიკურ-გრამატიკული და ლექსიკურ-სტილისტიკური ნიშნებითა და გამოთქმის თავისებურებებით. ქართული ენის კილოებში გამოიყოფა კილოკავები, მაგ., კახური კილოს გარეკახური და შიგნითკახური კილოკავები, იმერული კილოს ზემოიმერული და ქვემოიმერული კილოკავები და ა. შ.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

ლიტერატურა რედაქტირება