საკუთარი სახელი ინწკირველი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: