ინკორპორაცია (ენათმეცნიერება)

სხვა მნიშვნელობებისთვის იხილეთ ინკორპორაცია.

ინკორპორაცია (გვიანდელი ლათინური incorporation — შთასხეულება < in- -ში და corpus-სხეული) — ერთ სიტყვაში(ძირითადად ზმნაში) სუბიექტის, ობიექტის , იარაღის, თვისების, გარემოების და სხვათა აღმნიშვნელი ელემენტების ჩართვა. დამახასიათებელია რთული კომპლექსი, რომელიც თავისი მნიშვნელობით აღემატება სიტყვას(მოიცავს რამდენიმე ლექსიკურ ერთეულს) და უახლოვდება სხვა ენათა შესიტყვებას, აგებულებით კი არ უდრის შესიტყვებას, ვინაიდან არ იშლება დამოუკიდებელ სიტყვებად. მაგალითად, ჩუქჩურად: ты - теины-лежты пыгты ркып ნიშნავს „[მე] ძალიან მტკივა თავი“[1].

ენათმეცნიერება
თეორიული ენათმეცნიერება
მორფოლოგია
სემასიოლოგია
ენათმეცნიერული ტიპოლოგია
გამოყენებითი და ექსერიმენტალური ენათმეცნიერება
ინტერნეტ ენათმეცნიერება
ფსიქოლინგვისტიკა
დაკავშირებული სტატიები
ენათმეცნიერების სია
ენათმეცნიერების ისტორია გადაუჭრელი პრობლემები ენათმეცნიერებაში

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება
  1. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 5, თბ., 1980. — გვ. 165.