ინკორპორაცია

ვიკიპედიის მრავალმნიშვნელობის გვერდი

ტერმინი ინკორპორაცია შეიძლება აღნიშნავდეს: