თერმოდინამიკური ტემპერატურა

სხვა მნიშვნელობებისთვის იხილეთ აბსოლუტური.

თერმოდინამიკური ტეპერატურა, აბსოლუტური ტემპერატურა (აღნიშვნა: ) — ფიზიკური სიდიდე, რომელიც ახასიათებს აბსოლუტური ნულიდან ათვლილი ტემპერატურა. ცნება „აბსოლუტური ტემპერატურა“ 1848 წელს შემოიღო უ. ტომსონმა თერმოდინამიკის მეორე კანონის საფუძველზე. აბსოლუტური ტემპერატურა შეიძლება გაიზომოს სხვადასხვა სკალით. საერთაშორისო აღიარება პოვა თერმოდინამიკურმა და საერთაშორისო პრაქტიკულმა სკალებმა. ორივე სკალის მიხედვით აბსოლუტური ტემპერატურის ერთეულია კელვინი .

თერმოდინამიკური ტემპერატურა
სიმბოლოს აღნიშვნა
SI სისტემა კელვინი (K)

ტემპერატურების გადაყვანის ტაბულა რედაქტირება

ცელსიუსი
კელვინი
ფარენჰაიტი
რანკინი
რიომერი
გრადუს ნიუტონი
დელილი
რეომიური

ლიტერატურა რედაქტირება