თაბუკაშვილი

გვარი

საკუთარი სახელი თაბუკაშვილი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: