ზენობანი

მრავალმნიშვნელოვანი

ზენობანი შეიძლება აღნიშნავდეს: