ვიკიპედია:ახალი გვერდის შექმნა

მალხმობა:
ვპ:აგშ

ვიკიპედიის ამ გვერდზე ზედა სტრიქონში ხედავთ ბმულს რედაქტირება. თუ ამ ბმულზე დააწკაპუნებთ, გვერდის შესაბამისი ტექსტი გამოჩნდება ფანჯარაში, სადაც შეგიძლიათ რედაქტირება ანუ ცვლილებების და დამატებების შეტანა. ახალი გვერდის შესაქმნელად არსებობს რამდენიმე გზა.

ძიების ფანჯრის გამოყენება


ახალი გვერდის შესაქმნელად ყველაზე მოხერხებული გზაა, თქვენს მიერ შერჩეული სათაური (ვთქვათ თეთრი ტბა) აკრიფოთ ვიკიპედიის ნებისმიერ გვერდის მარცხენა სვეტის ძიების ფანჯარაში. თუ დააჭერთ ღილაკს სტატია, მიიღებთ პასუხს, რომ არ არსებობს გვერდი ამ სათაურით ან თუ უკვე არსებობს - თვით ამ სტატიას. პირველ შემთხვევაში, დააჭირეთ წითელ ბმულზე (შექმნათ სტატია ამ სათაურით), შედეგად გამოვა ცარიელი გვერდი, რომლის სათაური იქნება თეთრი ტბა. შეგიძლიათ შეუდგეთ მუშაობას.

გვერდის url-მისამართის შექმნა


იგივე შედეგს მიიღებთ, თუ სამისამართო ფანჯარაში აკრეფთ ასეთ ტექსტს: http://ka.wikipedia.org/wiki/თეთრი_ტბა. ეკრანზე გამოვა შეტყობინება, რომელიც გამცნობთ, რომ ეს გვერდი ჯერ ცარიელია. მაშასადამე თქვენ შეგიძლიათ შეუდგეთ საქმეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში გაიხსნება ამ სახელით არსებული გვერდი.

ახალი ბმულის შექმნა


ქართულ ვიკიპედიაში არის შინაარსის მიხედვით სტატიების კლასიფიცირების სხვადასხვა საშუალება: თემატური გვერდები (გეოგრაფია, მათემატიკა, ლიტერატურა), სიები (მსოფლიოს ქვეყნები, ცნობილი გერმანელები) და ა.შ., სადაც სავარაუდოდ ბევრი ცარიელი ბმული წინასწარ არის გამზადებული. თუ თქვენ აპირებთ რამდენიმე გვერდის შექმნას სხვადასხვა ქვეყნების შესახებ, მოხერხებული იქნება, თუ ამოსავალ გვერდად გამოიყენებთ სიას მსოფლიოს ქვეყნები. ჯერ ერთი, აქ ყველა ქვეყანაა ჩამოთვლილი, და მეორე - მოცემულია მათი ზუსტი დასახელებები, რომლებიც შემოწმებული და შეჯერებულია ავტორიტეტულ წყაროებთან.

შესაძლოა ყველა სია არ იყოს სრულყოფილი, მაგალითად, საქართველოს მდინარეები და მასში ვერ ნახეთ არაგვის შესაბამისი ცარიელი ბმული, შეგიძლიათ ჯერ ცარიელი ბმული შექმნათ ამ გვერდზე (ამით სიაც შეივსება), შემდეგ კი - ახალი სტატია არაგვზე.

ამისათვის, გახსენით რედაქტირების რეჟიმი გვერდისა საქართველოს მდინარეები, მოძებნეთ მდინარეების სიაში შესაბამისი ადგილი, ჩაამატეთ ახალი სათაური არაგვი და ორივე მხრიდან ჩასვით ორმაგ კვადრატულ ფრჩხილებში. შემდეგ დააკლიკეთ ბმულზე წინასწარი გადახედვა და ნახეთ როგორ გამოიყურება თქვენი ნამოქმედარი. წესით უნდა გამოჩნდეს სიტყვა არაგვი ამგვარად ხაზგასმული და წითლად შეფერილი. დააკლიკეთ ბმულზე გვერდის შენახვა. სია, რომელშიც თქვენ ჩაამატეთ ახალი გვერდის სათაური, შენახულ იქნება ამ ცვლილების გათვალისწინებით.

ამის შემდეგ, წითელ არაგვზე დაკლიკებით გაიხსნება ახალი ცარიელი ფანჯარა, სადაც გამოჩნდება მხოლოდ სათაური და სადაც შეგიძლიათ შეიტანოთ სასურველი ტექსტი. რედაქტირების შემდეგ იგი აუცილებლად შეინახეთ.

N.B. სამივე ამ მეთოდის გამოყენებას ერთი საფრთხე აქვს: შესაძლოა ის სტატია, რომლის შექმნასაც თქვენ აპირებთ, სხვა მსგავსი ან ოდნავ მოდიცირებული სათაურით უკვე არსებობს. მაგალითად, აშშ-ის შემთხვევაში ამ ხერხის გამოყენებისას მიიღებთ პასუხს, რომ გვერდი ამ სათაურით არ არსებობს და დაიწყებთ მის შექმნას. მაგრამ აღმოჩნდება, რომ უკვე არსებობს სტატია ამერიკის შეერთებული შტატები. ამიტომ თავის დასაზღვევად, წინასწარ უნდა ჩაიხედოთ ანბანურ საძიებელში.

    

ჩვენი რჩევები


ახალი გვერდის შექმნისას გაითვალისწინეთ შემდეგი:

 • თუ არსებობს მსგავსი შინაარსის სტატია, იფიქრეთ ღირს თუ არა ახალი სტატიის შექმნა, თუ უმჯობესია ძველის რედაქტირება. მაგალითად, თუ არსებობს სტატია გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ნუ შექმნით იგივე შინაარსის ახალ სტატიას გაერო.
 • თუ ერთ სტატიას ორი ალტერნატიული სათაური შეიძლება ჰქონდეს, გვერდი უნდა შეიქმნას ორივეზე: გაერო და გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია. ამასთან ძირითადი სტატიის ტექსტი უნდა ჩაწეროთ ერთ-ერთ მათგანში, ვთქვათ ეს არის გაერო, მაშინ მეორე გვერდში უნდა ეწეროს მხოლოდ გადამისამართების აღნიშვნა ამგვარად #REDIRECT [[გაერო]].
 • ახალ გვერდზე მუშაობისას მოიფიქრეთ, კიდევ რა ახალ გვერდებს შეიძლება ჩაუყაროთ საფუძველი აქედან და შესაბამისი სიტყვები ჩასვით ორმაგ ორმხრივ კვადრატულ ფრჩხილებში.

მოთხოვნები სტატიისადმი


 1. სტატიაში არ უნდა იყოს აშკარა ვანდალიზმი;
 2. სტატიაში არ უნდა იყოს ცილისწამება ცოცხალ ადამიანთა მიმართ;
 3. კითხვის კომფორტულობა (სტატიაში არ უნდა იყოს „გიგანტომანია“, სიჭრელე და მისთ.);
 4. მატყუარი ინფორმაციის არ ქონა (ან მისი მონიშვნა შესაბამისი თარგებით: {{წყარო}} და {{ფაქტი}});
 5. სტატიაში არ უნდა იყოს ვიკიპედიის არამიზანშეწონილად გამოყენება (ე.წ. „სპამი“);
 6. სტატიაში არ უნდა იყოს აშკარად მოძველებული ინფორმაცია (მაგ. ამით სავსეა ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია);
 7. მინიმუმ ერთი კატეგორიის ქონა;
 8. სტატიაში უნდა იყოს მითითებული თუნდაც ერთი წყარო;

შემდეგი კრიტერიუმები მიზანშეწონილია, მაგრამ არა აუცილებელია —

 1. სტატიაში არ უნდა იყოს პუნქტუაციური ან ვიკიპედიური შეცდომები;
 2. სტატია უნდა იყოს კარგად გაფორმებული;
 3. სტატიაში უნდა იყოს მინიმუმ ერთი ინტერვიკი (თუ იგი არსებობს);