დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია
არ გამოიყენოთ პირდაპირ ეს თარგი!
გამოიყენებთ {{subst:ფაქტიჩა}}

გამოყენება

{{subst:ფაქტიჩა|საეჭვო ტექსტი}}

მაგალითი

{{subst:ფაქტიჩა|საეჭვო ტექსტი}}

იხილეთ აგრეთვე