ვახტანგი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ვახტანგ შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: