მთავარი მენიუს გახსნა

ვარნა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

სიტყვას ვარნა რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს: