მთავარი მენიუს გახსნა

ვარნა (ისმაილი)

სოფელი აზერბაიჯანში, ისმაილის რაიონი.