ექსტრემალური მეტალი

ექსტრემალური მეტალი — ტერმინი, რომელსაც გამოიყენებენ მძიმე მეტალის რიგი ქვეჟანრების დასახასიათებლად, რომლებიც ადრეული 1980-იანების შემდეგ ჩამოყალიბდნენ. ამ განსაზღვრების ქვეშ ხშირად ექცევა უფრო აგრესიული, უხეში, მიწიშქვეშა და არა-კომერციული ჟანრები, როგორებიცაა ბლეკ-მეტალი, დეზ მეტალი, დუმ-მეტალი, თრეშ მეტალი და ზოგჯერ სპიდ მეტალიც.[1]

მიუხედავად იმისა, რომ ექსტრემალური მეტალის ქვეჟანრები მეტად ცნობილი და მეინსტრიმული მუსიკა არაა, რადგან, განსაზღვრებიდან გამომდინარე, კონტრკულტურულია, ექსტრემალურმა მეტალმა გავლენა იქონია მრავალ ჯგუფზე, მძიმე მეტალს შიგნით თუ გარეთ.

სქოლიო რედაქტირება

  1. K. Kahn-Harris (2007). Extreme Metal: Music and Culture on the Edge. Berg Publishers, გვ. 31. ISBN 1-84520-399-2.