ექსა... (საერთაშორისო აღნიშვნა E) — ფიზიკური სიდიდის ერთეულის სახელწოდების თავსართი ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში. წარმოადგენს თავსართს იმ ჯერადი ერთეულების სახელწოდებათა შესაქმნელად, რომლებიც ოდენობით შეესაბამება 1018 (1 000 000 000 000 000 000, კვინტილიონი) ამოსავალ ერთეულს.

მიღებულია 1975 წელს. წარმოშობილია ბერძნულიდან — ἕξ (ექვსი), რადგან 10006 ექვივალენტურია.

მაგალითებირედაქტირება

  • 1 ექსაელექტრონვოლტი = 1018 ელექტრონვოლტი = 0.1602 ჯოული.

რესურსები ინტერნეტშირედაქტირება