ექსა... (ინგლ. exa- < ბერძ. ἕξ — „ექვსი“; აღნიშვნა: E) — ფიზიკური სიდიდის ერთეულის სახელწოდების თავსართი ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში. წარმოადგენს თავსართს იმ ჯერადი ერთეულების სახელწოდებათა შესაქმნელად, რომლებიც ოდენობით შეესაბამება 1018 (1 000 000 000 000 000 000, კვინტილიონი) ამოსავალ ერთეულს.

წარმოშობილია ბერძნულიდან — ἕξ (ექვსი), რადგან 10006 ექვივალენტურია.

1975 წელს ზომა-წონის მეთხუთმეტე გენერალურ კონფერენციაზე ოფიციალურად იქნა მიღებული ჯერადი ერთეულის თავსართად[1].

მაგალითები რედაქტირება

  • 1 ექსაელექტრონვოლტი = 1018 ელექტრონვოლტი = 0.1602 ჯოული.

სქოლიო რედაქტირება