დურუჯი (კორპორაცია)

სხვა მნიშვნელობებისთვის იხილეთ დურუჯი (მრავალმნიშვნელოვანი).

„დურუჯი“რუსთაველის სახელობის თეატრის მსახიობთა კორპორაცია (სახელწოდება წარმოდგება მდინარე დურუჯისაგან). შეიქმნა 1924 წელს, მისი საპატიო წევრი იყო კონსტანტინე მარჯანიშვილი. „დურუჯი“ მიზნად ისახავდა თეატრის შემოქმედებითი და ორგანიზაციული ცხოვრების გარდაქმნას, ბრძოლას უცხადებდა ძველ, დრომოჭმულ თეატრალურ ფორმებს, დაბალი მხატვრული დონის სპექტაკლებსა და უდისციპლონობას. მაგრამ კორპორაციის საქმიანობაში თავი იჩინა ადმინისტრირების უარყოფითმა ფორმებმა. „დურუჯსა“ და კ. მარჯანიშვილს შორის გამწვავებული კონფლიქტის შედეგად კ. მარჯანიშვილმა 1926 წელს თეატრი დატოვა, ხოლო კორპორაცია „დურუჯი“ დაიშალა. არსებობის პირველ ეტაპზე „დურუჯი“ პროგრესული მოვლენა იყო და ქართული თეატრის ისტორიაში გარკვეული როლი ითამაშა. თეატრის ძირეული გარდაქმნის სურვილით, ახლისათვის უკომპრომისო ბრძოლით იყო გამოწვეული მისი შეცდომებიც.

ლიტერატურა რედაქტირება