დურუჯი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

დურუჯი შეიძლება აღნიშნავდეს: