დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

დიაპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შეიქმნა 2008 წლის 24 იანვარს, რომლის ხელმძღვანელი (მინისტრი) მთავრობის წევრი იყო. ანგარიშვალდებული იყო მთავრობის წინაშე და ასრულებს მისსავე ან პრემიერ-მინისტრის მიერ დაკისრებულ ამოცანებს. მისი მიზანი იყო საქართველოს ფარგლებს გარეთ მცხოვრებ თანამემამულეებთან ურთიერთობის გაღრმავება, საქართველოს სახელმწიფოსა და ქართულ დიასპორას შორის ურთიერთობის ხელშეწყობა და ქართული დიასპორული ორგანიზაციების საქმიანობის მხარდაჭერა.

ლოგო

2016 წელს აპარატი გაუქმდა, ხოლო მისი ფუნქციების შესრულება საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო.

მინისტრები

რედაქტირება

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება