საკუთარი სახელი დარეჯან ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს შეიძლება აღნიშნავდეს: