გურგენი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი გურგენ შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: