აშოტ კეკელა (გ. 867) — ბაგრატიონთა შტოს წარმომადგენელი, აშოტ I კურაპალატის ძის ადარნასე I-ის ერთ-ერთი შვილი. ძმა გურგენ I კურაპალატისა და სუმბატ არტანუჯელი ანთიპატრიკისა. ზედსახელი „კეკელა“ ნიშნავს ლამაზს, მშვენიერს.

ბაგრატიონების გვარის გენეალოგიური ხე ვახუშტი ბატონიშვილის მიხედვით

ლიტერატურარედაქტირება