გაუდინარი არე — არე, სადაც ჰავის სიმშრალის გამო ზედაპირული წყლები ვერ აღწევენ ვერც შიგა ზღვებამდე და ვერც მსოფლიო ოკეანემდე. გაუდანარი არის გადალახვა შეუძლია მხოლოდ დიდ წყალუხვ მდინარეს, რომელიც ნოტიო მხარიდან მოედინება.

ყველაზე ვრცელი გაუდინარი არეები აფრიკასა და აზიაშია. მეტად ცნობილია არალ-კასპიის ღრმული.

ლიტერატურარედაქტირება