ბასილი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ბასილი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: