აჭარა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი აჭარა შეიძლება აღნიშნავდეს: