აღმოსავლეთი აფრიკა

აღმოსავლეთი აფრიკააფრიკის კონტინენტის უკიდურეს აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონი, რომელსაც გეოგრაფია და გეოპოლიტიკა განსაზღვრავს. გაეროს გეოგრაფიული რეგიონების სქემის მიხედვით მასში 19 ტერიტორია შედის:

  აღმ. აფრიკა (გაეროს სუბრეგიონი)
  გეოგრაფიული აღმ. აფრიკა, შეიცავს გაეროს სუბრეგიონსა და აღმ. აფრიკის თანამეგობრობას

გეოგრაფიულად, ეგვიპტე და სუდანიც ზოგჯერ ამ რეგიონში მოიაზრება.