ამირეჯიბი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ამირეჯიბი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს:

ტერმინით ამირეჯიბი შეიძლება აღნიშნული იყოს: